• slider image 689
  • slider image 698
  • slider image 692
  • slider image 699
  • slider image 700
:::
檔案名稱
日期 大小 人氣
3月26日 神學生分享:宋礎安同學
2017-03-26 15:58:06 6.8 MB 227
3月19日 讀經分享:蔣燕琴姊妹
2017-03-26 15:50:51 5.8 MB 267
10月8日
2017-10-09 22:29:08 4.4 MB 86
10月22日 聖樂分享:蔣燕琴姊妹
2017-10-29 21:50:21 3 MB 82
11月12日 見證分享 - 黃潔凌姊妹
2017-11-14 22:01:25 4.8 MB 101
:::

2018年年題

傳承新一代
- 樂活使命

9至12月季題

樂活使命,人享救恩

未命名 1

登入